Unic Villas

Nyheter

Boligpriser i EU: Rekordoppgang siden
July 30, 2022

Boligpriser i EU: Rekordoppgang siden "boomen" i 2007

Prisen på boliger i eurosonen har økt med 9,8% i første trimester av 2022.

Dette er en rekordøkning som ikke kan sammenlignes siden "boomen" i 2007. 

I følge Eurostat har hvert medlemsland i EU (10,9%) og eurosonen (9,8%) nådd sitt maksimum i årets første trimester. Faktisk hadde den i 17 av statene steget til to sifre. 

I Spania er økningen under gjennomsnittet, på 8,5%, men fortsatt den største økningen på over et tiår. Sammenlignet med siste trimester i 2021 (6,3%) gir det oss faktumet om at det var den høyeste boligprisen i landet siden 2007. 

De største prisøkningene fant sted i land som:

  •  Nederland (19,5%)
  • Portugal (12,9%) 
  • Tyskland (12%)
  • Sverige (10,3%) 

Mens land som Frankrike (7,1%), Danmark (6,75%) og Belgia (6,4%) sammen med Spania var under gjennomsnittet. 

Dele


Boliger

WhatsApp